+ 48 660 731 822
biuro@primlean.pl

Szkolenie menedżerów

Budowanie zaangażowania i motywowanie pracowników.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie skutecznego procesu angażowania i motywowania pracowników, integrującego indywidualne potrzeby i cele biznesowe organizacji. 

Szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija i kształtuje umiejętności motywowania pracowników. Umożliwia poznanie czynników angażujących i motywujących ludzi do pracy oraz praktycznego zastosowania ich w codziennej pracy operacyjnej. Pozwala na nabycie umiejętności coachingowego budowania postawy proaktywnej, będącej znaczącym elementem automotywacji.

 • Dostarczamy unikatową wiedzę z zakresu budowania zaangażowania i motywowania pracowników.
 • Doskonalimy umiejętności motywowania pracowników.
 • Prezentujemy narzędzia diagnozujące ograniczające przekonania i stereotypy pracownika.
 • Wskazujemy uczestnikom korzyści wynikające z zapewnienia pracownikom informacji zwrotnej i coachingu.
 • Wspólnie z uczestnikami tworzymy dobre praktyki motywowania i budowania zaangażowania pracowników wspierające wdrożenie ich w życie przez menedżerów.

Dla kogo szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy:

 • Kadrę zarządzającą i kierowniczą.

Korzyści dla pracodawców

 • Zapewnienie menedżerom skutecznych narzędzi pomagających w prowadzeniu bardziej efektywnych działań na rzecz budowania zaangażowania pracowników.
 • Zwiększenie potencjału firmy poprzez lepiej zmotywowanych i zaangażowanych pracowników.

Korzyści dla uczestników

 • Zajęcia nastawione na realizację celu szkolenia, gdzie 80% to ćwiczenia.
 • Najlepsze praktyki z obszaru motywowania i budowania zaangażowania pracowników.
 • Poznanie skutecznych narzędzi coachingowych.
 • Przećwiczenie rozmów motywujących i wspierających zaangażowanie pracownika.
 • Nabycie umiejętności docierania do potrzeb pracownika i wypracowanie z nim ścieżki rozwoju.
 • Narzędzia i kwestionariusz do wdrożenia od razu w życie.

Co wyróżnia nasze szkolenie?

 • 30 dni po szkoleniu dostęp do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Zastosowanie narzędzi podczas szkolenia ułatwiających przyswajanie wiedzy i ułatwiająca wprowadzanie jej w życie.
 • Przyjazna atmosfera budująca zaufanie.

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania: 2 dni
 • 16 godzin zegarowych [od 8.00 do 16.00]
 • Moduły szkoleniowe 90 minut i 15 minut przerwy.
 • W trakcie szkolenia są zaplanowane przerwy kawowe i lunch.

Średnio ponad 30% uczestników to osoby, które wracają do nas z polecenia przez innych uczestników tego szkolenie.

Prowadząca szkolenie:

Katarzyna Wardzała – Konsultant/Trener/Coach zarządzania, rozwoju osobistego i zawodowego.
Certyfikowany konsultant w zakresie stosowania badań osobowości JTI.

Certyfikowany Assesor AC/DC. Master Business Trainer – Level Complex.

Absolwentka Wydziały Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz dyplomowany Coach.

Od ponad 10 lat pomaga osobom i firmom szybko i skutecznie rozwijać się oraz doskonalić kompetencje menedżerskie na wszystkich szczeblach organizacji. Skupia się na praktycznych elementach zarządzania ludźmi.

Tworzy i wdraża dedykowane programy szkoleniowe w oparciu o analizę sytuacji klienta, jego potrzeb i celów, które chce osiągnąć.

Dopasowuje narzędzia, monitoruje postępy i aktywnie wspiera wdrożenie nowych umiejętności w życie. Szczególnie w swojej pracy zawodowej koncentruje się na podnoszeniu efektywności i wydajności zespołów zadaniowych.

Prowadzi szkolenia i coaching z komunikacji, budowania zespołów, współpracy zespołów menedżerskich, zarządzania ludźmi w procesie zmiany, motywowania pracowników i skutecznych narzędzi, w które wyposażony menedżer może swobodnie realizować wyznaczone cele i osiągać ponad przeciętne wyniki.

Metody pracy:

Podczas warsztatów wykorzystujemy mini wykłady, metafory, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, symulacje, dyskusję moderowaną, karty pracy, analizę, wyciąganie wniosków, informację zwrotną, nagrania audio, podsumowania w formie mapy myśli.

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Wprowadzenie w scenariusz szkolenia.

 • Nasza automotywacja i jej wpływ na pracę i życie.
 • Motywacja wewnętrzna i jej źródła.
 • Korzyści z motywacji wewnętrznej.
 • Co mnie motywuje a co demotywuje?
 • Świadomość własnych możliwości i ograniczeń.
 • Nastawienie.

MODUŁ 2: Motywowanie.

 • Znaczenie motywacji w rozwoju pracownika.
 • 12 zasad wydobywania z ludzi tego, co najlepsze.
 • Dlaczego pracownicy nie robią tego, czego się od nich oczekuje?
 • Czynniki zadowolenia i niezadowolenia wg. Herzberga.
 • Rola motywacji pozafinansowej i jej formy.
 • Co motywuje pracownika – czy znasz jego potrzeby?
 • Narzędzia motywowania – pochwała, rozmowa korygująca, nagana.

MODUŁ 3: Wprowadzanie zmiany w postawie pracownika.

 • Różnice w oczekiwaniach pracownika i przełożonego.
 • Dwie strony, cztery rodzaje oczekiwań.
 • Przekonania i stereotypy wpływające na postawę pracownika.
 • Pracownik pod presją – strategie radzenia sobie ze stresem.
 • Zasady i reguły wspierające pożądaną postawę.

MODUŁ 4: Budowanie kultury regularnej informacji zwrotnej i coachingu w celu zwiększenia zaangażowania pracowników.

 • Sześć obszarów braku zaangażowania.
 • Kluczowe zachowania kadry kierowniczej w procesie budowy zaangażowania.
 • Badanie zaangażowania pracownika – narzędzia.
 • Techniki budowania zaangażowania.
 • Docenianie pracownika.
 • Odbieranie informacji.
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Pięciostopniowy proces coachingowi.
 • Materiały dla uczestników

Kompendium wiedzy z zakresu realizacji szkolenia.

 • Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia.

ILE TO KOSZTUJE – MODEL ROZLICZEŃ: DO KWOTY NETTO NALEŻY DOLICZYĆ 23% VAT.

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu – 1350 netto PLN

Cena zawiera:

 • Uczestnictwo w dwóch dniach szkoleniowych.
 • Materiały szkoleniowe + certyfikaty dla uczestników.
 • Lunch + przerwy kawowe.

Najbliższe szkolenia

DO ZOBACZENIA NA SZKOLENIU !